Billeder fra HAIR, 1972
Hvis du har billeder fra denne forestilling, 
vil jeg meget gerne låne dem.
Du får dem naturligvis tilbage.
Kontakt venligst
Paul Blynø